Skip to main content

Norges sjømatråd

Norges sjømatråd
Fotograf: (c)Sjømatrådet

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat.

Sjømatrådet skal gjennom sitt arbeid øke verdiene av norske sjømatressurser. Det gjør vi ved å jobbe systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling, markedsberedskap og omdømmebygging i utvalgte markeder over hele verden. Vi har hovedkontor i Tromsø, og utsendinger i Sverige (Stockholm), UK (London), Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spania (Madrid), Portugal (Lisboa), Italia (Milano), Brasil (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo), Singapore (Singapore), Kina (Shanghai) og USA (Boston). I tillegg jobber vi kontinuerlig med å identifisere muligheter for norske sjømatprodukter i nye og eksisterende markeder.

Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.

Sjømatrådet har fem rådgivende markedsgrupper, en for hver av de viktigste sjømatbransjene; laks og ørret, torskefisk (torsk, sei, hyse m.m.), reker og skalldyr, konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) og pelagiske produkter (sild, makrell og lodde). I tillegg er det opprettet en rådgivende markedsgruppe for det norske hjemmemarkedet, en for miljødokumentasjon og en for nye markeder. I de ulike gruppene sitter det til sammen mer enn 70 representanter for sjømatnæringen. 

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Norges sjømatråd ledes av et styre som oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet for to år av gangen.

Sjømatrådet er den instansen som gir norske aktører godkjenning som eksportører, og fungerer samtidig som rådgiver for NFD i spørsmål om eksport og sjømathandel.
Vår virksomhet er konsentrert om tre områder:

Markedsføring

Norges sjømatråd jobber for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte markeder og introdusere nye produkter i nye og etablerte markeder. Sammen med selskapene i sjømatnæringen utvikler vi markeder for norske sjømatprodukter som næringen selv mener det er riktig å satse på. Det brede spekteret av markedsføringsaktiviteter fungerer som en støtte til eksportørenes eget salgsarbeid, både i bedrifts- og forbrukermarkedet.  Ved å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge, er Sjømatrådets markedsarbeid med på å legge et godt grunnlag når den enkelte eksportør vil nå ut med produktene sine til markeder over hele verden. 

Markedsinnsikt

Norges sjømatråd er sjømatnæringens sentrale kilde til markedsinnsikt basert på statistikk, handelsinformasjon, konsum- og forbrukerinnsikt. Vi leverer effektive og rasjonelle tjenester til norske sjømateksportører som bidrar til økt kunnskap og innsikt i deres markedsutviklingsarbeid. Tjenestene gir sjømatnæringen kontinuerlig tilgang til innsikt som danner grunnlag for strategiske beslutninger og gir markedsmessige konkurransefortrinn.

Kommunikasjon og beredskap

Norges sjømatråd bidrar til å utvikle og sikre omdømmet for norsk sjømat gjennom aktivt og målrettet arbeid mellom aktørene i næringen, faginstanser, myndigheter og media. Sjømatrådet jobber kontinuerlig med å styrke den proaktive markedsberedskapen for norsk sjømat i Norge så vel som i våre viktigste sjømatmarkeder.