Skip to main content

Sjømat og kvalitet

Hele sjømatnæringen tar godt vare på råvarene helt fra de kommer opp fra havet til de ligger i butikken. Her ser du hva du kan gjøre for å sjekke og ta vare på kvaliteten.