Skip to main content

Søknad om støtte til arrangement

Spørsmål merket * er obligatorisk

Godfisk har dessverre avviklet råvarestøtten i det norske markedet. Dette gjelder også all form for sponsorat som vi ikke har forpliktet oss til å videreføre i 2017. Godfisk beklager at vi ikke lengre kan opprettholde denne ordningen.