Gå til hovedinnhold

Laks, miljø og mattrygghet

De kystnære områdene utgjør et stort potensial for sjømatproduksjon. Det er viktig at denne produksjonen skjer innenfor hva miljøet tåler, uten å påføre omgivelsene uakseptable skadevirkninger.

Ifølge norsk lov skal oppdrettsnæringen ta hensyn til miljøet og det lokale økosystemet. Havbruk blir overvåket av flere myndigheter, som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat. Det finnes flere miljøsertifiseringer med strenge kriterier innenfor miljø, økologi, fiskevelferd, matsikkerhet og HMS.

Les mer på Laksefakta.no for mer informasjon om laks og miljø. 

Sunnhet og helse

Helsemyndighetene anbefaler mer fisk i kostholdet. Helsedirektoratet anbefaler i dag å spise fisk til middag to til tre ganger per uke. Selv om oppdrettslaksen inneholder noe mindre omega-3 nå enn før, er den fremdeles en viktig kilde til marint omega-3 i norsk kosthold.  Her kan du lese mer om hvorfor det er sunt å spise fisk.

Oppdrettslaks er også trygt å spise når du er gravid. Gravide får ikke i seg skadelige mengder miljøgifter av å spise laks. Fet fisk er positivt for utviklingen hos foster og spedbarn. Les mer om sjømat og svangerskap her.

I likhet med store deler av maten vi spiser inneholder også oppdrettslaks mindre mengder miljøgifter. Men fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

For å sikre trygg sjømat til forbrukerne har Norge et omfattende regime for kontroll og overvåkning av all sjømat og sjømatproduksjon. Myndighetenes overvåkningsprogrammer dokumenterer at det er trygt å spise oppdrettslaks.

Antibiotika i laks

 Mindre enn èn prosent av norges totale lakseproduksjon er behandlet med antibiotika.

Visste du at?

For å produsere 1 kg protein fra laks trenger man kun 1,15 kg fôr!

Dette er 54% mindre enn mengden fôr du trenger for å produsere 1 kg kyllingprotein og 85% mindre enn du trenger for å produsere 1 kg protein fra storfe.